| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Pamiętaj o jedzeniu owoców ,są zdrowe(:! GRY
RSS
środa, 07 kwietnia 2010
Higiena i choroby narządu smaku

Fizjologicznie zmysły smaku i węchu są sobie tak bliskie, że zaburzenie jednego z nich oddziałuje niekorzystnie również na drugi.
Receptory smakowe mieszczą się w tzw. Kubkach smakowych języka, dzięki którym człowiek odróżnia cztery smaki: słodki, kwaśny, gorzki i słony. Podczas żucia i połykania pokarmów ich zapach przenika z tylnej części jamy ustnej do górnej jamy nosowej, gdzie pobudza wyspecjalizowane komórki węchowe, które przesyłają odpowiednie sygnały do mózgu.
Chociaż zaburzenia wrażeń smakowych i węchowych nie należą do poważnych stanów chorobowych, pozbawiają człowieka wielu przyjemności, takich chociażby jak delektować się smakiem jedzenia. Niekiedy mogą też mieć groźne następstwa, np. kiedy człowiek nie czuje swądu spalenizny albo nie rozpoznaje zepsutej żywności.
Choroby, które powodują zaburzenia smaku i powonienia, takie jak katar sienny, nie są niebezpieczne i szybko ustępują.
Jeżeli utratę smaku spowodowało uczulenie trzeba zapytać lekarza o leki doustne lub zastrzyki o działaniu przeciwalergicznym. Jeżeli pali się papierosy, trzeba zrobić wszystko żeby zerwać z tym nałogiem, unikać też palenia biernego i wdychania innych drażniących substancji.
Należy zwracać szczególną uwagę na higienę jamy ustnej i zębów, ponieważ próchnica i choroby dziąseł zakłócają nieraz zdolność odczuwania smaku pożywienia. Trzeba także wyrzucać wszystkie produkty, których data ważności minęła. 

10:40, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
Zaburzenia
Prawidłowe odczuwanie smaku, jako jedno z najważniejszych wrażeń zmysłowych, przyczynia się w znacznym stopniu do dobrego samopoczucia człowieka, tak w sensie fizycznym, jak i psychicznym, co jest warunkiem zdrowia – jak podaje definicja WHO. Jedne z pierwszych opisów dotyczących zaburzeń smakowych pojawiły się w latach 60-tych za sprawą Henkina i współpracowników, którzy zauważyli powiązanie metabolizmu niektórych mikroelementów z odczuciami smakowymi. Fizjologia tłumaczy zjawisko smaku jako właściwość wyspecjalizowanych komórek odbierających bodźce przez kubki smakowe (caliculus gustatorius).
Podczas krótkiego czasu przebywania pokarmu w jamie ustnej wytwarzane są parainformacje zapachowo-smakowe, które w postaci impulsów nerwowych są przenoszone do wyższych ośrodków mózgowych. Możemy tu odróżnić dwa typy informacji, pochodzących od fizycznych oddziaływań cząstek poszczególnych składników pokarmu na receptory znajdujące się na języku i w jamie nosowej. Receptory w nosogardzieli reagują z parasygnałami i po ich przetworzeniu przekazują je do wyższych ośrodków kory mózgowej.
Zmysły węchu i smaku łączą się w wielu punktach i często mylnie interpretuje się te odczucia. Teoretyczne prace nad mechanizmem bodźców smakowo-zapachowych pozwoliły jednak bardzo przybliżyć do siebie te pojęcia. Współcześni fizjolodzy mówią „zapach – to smak odległości” (7, 32).
Receptory – kubki smakowe, znajdują się przede wszystkim na języku, ale mogą znajdować się także w nabłonku podniebienia miękkiego i nagłośni. Liczba kubków smakowych jest większa u noworodków niż osób dorosłych. Powierzchnia grzbietowa języka zbudowana jest z wyniosłości zwanych brodawkami. Wyróżniamy brodawki okolone, nitkowate, grzybowate i liściaste (za Sokołowską-Pituchową) . Niektórzy autorzy nie wymieniają brodawek liściastych . Jedynie brodawki nitkowate nie spełniają funkcji smakowej, w pozostałych, w nabłonku ścian brodawek mieszczą się kubki smakowe z receptorami smaku . Znaczna ilość kubków smakowych znajduje się w brodawkach okolonych. W ich bocznych ścianach można odnaleźć od 120 do 200 kubków, co daje ok. 1500 kubków smakowych we wszystkich brodawkach okolonych. Pojedyncze kubki znajdują się w brodawkach grzybowatych – w liczbie od 3 do 4. Oblicza się, że 20% brodawek języka jest niewrażliwych na smak.
10:38, krystian9526a
Link Komentarze (1) »
Brodawki smakowe

Język jest wałem mięśniowym położonym na dnie jamy ustnej i pokrytym śluzówką. Od dołu wchodzą do języka mięśnie zewnętrzne, naczynia krwionośne i nerwy. Śluzówka języka jest wilgotna, różowa, pokryta licznymi brodawkami językowymi. Brodawki języka to wyrostki tkanki łącznej, które wystają ponad powierzchnię śluzówki i są pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. U człowieka występuje sześć rodzajów brodawek, które dzielimy na brodawki mechaniczne (służą do pobierania, rozdrabniania pokarmu) oraz brodawki smakowe (zawierające kubki smakowe):

Brodawki mechaniczne:

  • nitkowate (najmniejsze i najliczniejsze),
  • stożkowate,
  • soczewkowate.

Brodawki smakowe:

  • grzybowate (większe),
  • okolone (największe),
  • liściaste (występują z boku języka).

Zrąb języka utworzony jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane. Dzielimy je na dwie grupy:

  • mięśnie łączące z otoczeniem (mięsień bródkowo-językowy, mięsień rylcowo-językowy, mięsień gnykowo-językowy),
  • mięśnie własne języka (dwa mięśnie podłużne: górny i dolny, mięsień pionowy).
10:29, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
Smak u noworodka

Noworodek wszystkie smaki odczuwa dużo intensywniej niż człowiek dorosły. Gdy się rodzimy, kubki smakowe pokrywają gęsto całą jamę ustną. Ale ok. 10. roku część z nich zanika, a nasz zmysł smaku nie jest już tak wyostrzony.Smak pokarmu w dużej mierze zależy od wrażeń węchowych. Człowiek pozbawiony powonienia i mający zamknięte oczy nie jest w stanie odróżnić jabłka o łagodnym smaku od łagodnej cebuli. nPrzez brodawki na czubku języka odbieramy smak słodki, brzegi boczne języka reagują na kwaśny i słony, a nasada na gorzki.

 

10:21, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 lutego 2010
Doświadczenie (:

1. | Problem badawczy |

- Czy zmysł smaku i powonienia są ze sobą powiązane?

2. | Hipoteza |

- Zmysł smaku i powonienia nie są ze sobą powiązane.

3. |  Przebieg doświadczenia |

Materiały : jabłko , cebula , szalik do zasłonięcia oczu , klamerka[do wieszania prania]

Wykonanie : Obierz jabłko i cebulę. Pokrój je na takie same małe kosteczki i nadziej na wykałaczkę. Zasłoń swojej koleżance oczy szalikiem. Podaj kawałek cebuli do ust ,a następnie jabłka. Poproś o określenie smaku. Wykonaj tą samą czynność ,ale z zatkanym klamerką nosem lub palcami. Poproś o ponowne określenie smaku.

4. | Uzyskane wyniki |

- Kiedy oczy są zasłonione łatwo określic smak cebuli i jabłka. W wyniku powtórzenia tego samego doświadczenia ale z zamkniętym nosem nie widać już różnicy pomiędzy smakiem jabłka i cebuli.

5. | Wnioski |

-   Zmysły węchu i smaku są czynnościowo powiązane między sobą i łączą się ściśle z funkcją narządu trawienia. O wzajemnych powiązaniach między zmysłami węchu i smaku świadczy fakt, że częściowe wyłączenia węchu katarze prowadzi do zmiany smaku spożywanych pokarmów.

-  Zmysł węchu i smaku odbierają bodźce związane z działaniem składników chemicznych różnych ciał. Są to narządy przystosowane do odbierania bodźców chemicznych. Narząd węchu odbiera bodźce od ciał gazowych, narząd smaku od ciał płynnych.

- Każdy człowiek odczuwa cztery smaki: słodki, kwaśny, słony i gorzki. Ale zazwyczaj można wyróżnić ich całą gamę. To dzięki nosowi - zmysłowi powonienia. To właśnie dzięki węchowi odczuwamy różnorodne odcienie smaków. Węch jest bowiem aż dziesięć tysięcy razy bardziej wrażliwy niż zmysł smaku.

6. | Teza |

- Narząd smaku i narząd powonienia ściśle ze sobą współpracują.

(:

13:51, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 07 lutego 2010

Mamy nadzieje , że nasz blog bardzo wam się podoba i przyda na lekcje biologi ,gdy będziecie mieli temat o narządach smaku xD :).


Założyciele :Krystian.K , Paulina.S , Justyna.D :pozdrawiamy !!

17:40, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
U zwierząt


Jak funkcjonują organy węchowe i smakowe?
Nos koci, podobnie jak ludzki, wyścielony jest od wewnątrz błoną śluzową. Część tej śluzówki, położona głęboko w jamie nosowej, zawiera zakończenia nerwowe.Jak odbierane są wrażenia smakowo-węchowe
Cząstki przenoszone przez powietrze osiadają na błonie śluzowej i drażnią zakończenia nerwowe, które za pomocą włókien nerwowych przesyłają sygnały do ośrodka węchowego w mózgu. Wrażenia smakowe odbierane są przez kubki smakowe rozmieszczone na języku i przesyłane do tego samego ośrodka."Organ Jacobsona"
Koty wyposażone są w dodatkowy zmysł, którego nie posiadają ludzie: jest on połączeniem zmysłów powonienia i smaku i ma swój własny receptor zwany organem Jacobsona. Jest to mały woreczek w kształcie cygara połączony z podniebieniem za pomocą wąskiego przesmyku tuż pod przednimi zębami. Narząd ten wyposażony jest w komórki zapachowe, które pobudzają obszary mózgu odpowiedzialne za apetyt i rozmnażanie.


17:33, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
Lokalizacja smaków na języku człowieka

Kubki smakowe skupione na końcu języka reagują na substancje słodkie, skupione wzdłuż brzegów języka reagują na substancje kwaśne, przód języka reaguje na substancje słone, a tylna część
języka jest wrażliwa na smak gorzki. Substancje chemiczne zawarte w pokarmach i napojach rozpuszczają się w jamie ustnej i następnie wchodzą do kubka smakowego, gdzie pobudzają receptory smakowe. Powstałe impulsy dostają się nerwami do mózgu, a dokładnie do ośrodków smaku, które znajdują się w płacie ciemieniowym kory mózgowej.
W rozróżnianiu bardziej subtelnych wrażeń smakowych narząd smaku jest wspomagany przez narząd powonienia.
W mózgu nakładają się na siebie informacje „węchowe” i pochodzące z kubków smakowych, dzięki czemu powstają odpowiednie wrażenia smakowe, również inne niż cztery podstawowe, o których już pisałam. W mózgu następuje interpretacja tych wrażeń smakowych.

 

17:06, krystian9526a
Link Komentarze (1) »
Receptory smaku

Receptory smakowe odbierające bodźce smakowe znajdują się głównie na błonie śluzowej języka, na podniebieniu miękkim i tylnej ściance gardła. Receptory smakowe odbierają podniety chemiczne pochodzące jedynie z substancji rozpuszczonych w wodzie. Najszybciej reagują na te substancje, które dostaną się do jamy ustnej w postaci roztworów, a wolniej na te substancje, które zostają wprowadzone w postaci suchej i są rozpuszczone dopiero w ślinie.

17:03, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »

16:59, krystian9526a
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2